Culturen in een rechercheonderzoek

In elke cultuur is er sprake van een eigen identiteit. Om een verdachte op te sporen, te verhoren en succesvol te vervolgen is kennis van de culturele achtergrond van groot belang. U leert als tolk volgens het model Hofstede de verschillen in culturen. Een kleine of een grote machtsafstand bijvoorbeeld kan een grote invloed hebben op het verloop van een verhoor. De training en de reader zijn onder andere opgesteld op basis van cijfers van het CBS. Aan de hand van de lesstof samen met de inbreng van de cursisten zoemen we in op de gebruiken van een cultuur. Die gebruiken proberen we dan verder toe te passen in het rechercheonderzoek en dus ook bij het optreden van de tolk. De training is geschikt voor het register tolk in strafzaken.

Uitgangspunten

  • 8 PE Punten

  • 2 online avonden

  • Reader als naslagwerk

  • € 150
  • 12 en 13 april 2023