Drugs en zeden

Deze twee onderwerpen komen binnen de politie relatief veel voor, zeker in relatie tot het optreden van de tolk. Het betreft hier twee losse webinars die samen worden aangeboden omdat er raakvlakken zijn in de onderwerpen. In de training drugs bespreken we de soorten, terminologie en de uitwerking van drugs in relatie tot een misdrijf. We gaan in op de manieren van gebruik, verkoop en transport. Een boeiende training die een inkijkje geeft in de manieren waarop criminelen geld verdienen. In de training zeden staan we met name stil bij de soorten zedendelicten, de opvang van de slachtoffers en het proces dat daarna volgt. Het optreden van de tolk heeft een grote bijdrage op de vervolging van het strafproces. Met name het slachtoffer heeft baat bij een tolk die zorgvuldig, geduldig en empathisch is. In deze training verder veel aandacht voor het studioverhoor en lichtverstandelijk beperkte verdachte of getuigen. De training is geschikt voor het register tolk in strafzaken.

Uitgangspunten

  • 9 PE Punten

  • 2 online avonden

  • Reader als naslagwerk

  • € 150
  • 10 en 11 mei 2023