Tolk in gerechtszaken

Juridische terminologie is onontbeerlijk in een goed optreden als tolk. Na het volgen van deze training kent u de context van de juridische terminologie. Deze training is uitermate geschikt voor de startende tolk in het juridische domein, politie/justitie. We behandelen diverse onderwerpen die belangrijk zijn als u in contact komt met de verdachte, opsporingsinstanties of het gerechtshof. Denk hierbij aan inverzekeringstelling, voorgeleiding, vervolging en de verhoren.  Ook de juridische termijnen voor een verdachte komen aan bod net als alle contactmomenten die een tolk kan hebben met de opsporingsinstanties. Hierbij gaan we dan in op uw verwachtingen maar zeker ook die van de opdrachtgever.  De training is geschikt voor het register tolk in strafzaken.

Uitgangspunten

  • 9 PE Punten

  • 2 online avonden

  • Reader als naslagwerk

  • € 150
  • 15 en 16 maart 2023